شرکت دوتاش در سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده و تا کنون 3 شعبه دایر کرده است که حدودا 100 نفر نیروی کار فعال و حرفه ایی در بخش های اداری ،ستادی و فروشگاهی آن مشغول به کارند.
به موازات تمرکز بر روی تکنولوژی های پیشرفته ،پشتیبانی پس از فروش و رضایت مندی مشتریان برای شرکت دوتاش از اهمیت بالایی بر خوردار است.